ביצועי השקעות

השקעות ערך מוסף
השקעות ערך מוסף הן השקעות בנכסים שיש להם תזרים מזומנים. המטרה באסטרטגיה זו היא להגדיל את תזרים המזומנים לאורך זמן על ידי ביצוע שיפורים בנכס, ובכך להגדיל את שווי הנכס.

באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

השקעה בפרויקט Rosecrest בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

22.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

הייד קאפיטל

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Memphis

08/2016השקעה בפרויקט Radco-Oklahoma בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Oklahoma

12/2014השקעה בפרויקט Carpool 17 בשיווק Dragonfly Investments

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

20.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Dragonfly Investments

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Fresno

09/2013השקעה בפרויקט Collier Ridge בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

21.93%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

01/2017השקעה בפרויקט Beacon & Applewood בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Besyata

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

07/2012השקעה בפרויקט Corners בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

18.56%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

09/2016השקעה בפרויקט Ashford Belmar בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

27.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Denver

06/2014השקעה בפרויקט Season XIII בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

09/2013השקעה בפרויקט Ashford East Village בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

20.8%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

12/2014השקעה בפרויקט The Springs בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

19.33%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

04/2015השקעה בפרויקט Capella בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

18.78%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

07/2016

באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

פרויקט Rosecrest בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
הייד קאפיטל

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Memphis

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2016


פרויקט Radco-Oklahoma בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Oklahoma

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2014


פרויקט Carpool 17 בשיווק Dragonfly Investments

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
20.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Dragonfly Investments

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Fresno

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2013


פרויקט Collier Ridge בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
21.93%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
01/2017


פרויקט Beacon & Applewood בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Besyata

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
07/2012


פרויקט Corners בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
18.56%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2016


פרויקט Ashford Belmar בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
27.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Denver

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Season XIII בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2013


פרויקט Ashford East Village בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
20.8%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2014


פרויקט The Springs בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
19.33%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
04/2015


פרויקט Capella בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
18.78%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
07/2016השקעות אופרטוניסטיות
השקעות אופרטוניסטיות הן השקעות בהן עיקר התשואה נובעת מעליית ערך הנכס. בהשקעות אלו הנכס צריך שיפוץ משמעותי או בנייה מחדש. השקעות אופרטוניסטיות הינן ברמת סיכון גבוהה יותר מהשקעות ערך מוסף.

באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

השקעה בפרויקט Brooklyn 8 בשיווק הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

20 חודשים

26.1%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

HML Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

12/2013השקעה בפרויקט Cassinelli Square בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומכירת מרכז מסחרי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

25.11%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

GDA Real Estate Services

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Cincinnati

12/2016השקעה בפרויקט Washington Corridor בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

18 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

04/2014השקעה בפרויקט Washington Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

16 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Deepdale Group

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015השקעה בפרויקט Caroline Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

15 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

09/2014השקעה בפרויקט 75th Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

22 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Omek Capital

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

08/2015השקעה בפרויקט Clarck & McGowen בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

08/2014השקעה בפרויקט Eglinton בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של בניין למגורים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Precise Capital Management

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

קנדה

Toronto

08/2013השקעה בפרויקט Brooklyn 5 בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים

24.4%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Brodmore & Beechwood

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

04/2013השקעה בפרויקט Huntsville בשיווק קרן הגשמה

בניית מעונות סטודנטים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

21.38%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Guefen Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Huntsville

08/2018השקעה בפרויקט Woodland Lakes בשיווק קרן הגשמה

בניית מרכז בילוי ופנאי משולב משרדים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

22.2%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Marcel Group

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Conroe

10/2017השקעה בפרויקט Morningside Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

27 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Manor Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2014השקעה בפרויקט Prospect Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

22 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Manor Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015השקעה בפרויקט Garden Oaks בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

18 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

06/2014השקעה בפרויקט Ditmas Park בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

TK Construction LLC

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015השקעה בפרויקט Park Slope בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

American Development Group

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015השקעה בפרויקט Lenox Road בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

16 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Cheskel Strulowitz

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

03/2015השקעה בפרויקט 174 West Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Thomas Liberman

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

08/2013השקעה בפרויקט De Kalb בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

MZMRS Corp

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2013השקעה בפרויקט Dunwoody בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Crown Holdings

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

06/2013השקעה בפרויקט Chautauqua בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

22 חודשים

לא פורסם


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Ohad Vilcovsky

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Los Angeles

05/2016

באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

פרויקט Brooklyn 8 בשיווק הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
20 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
26.1%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
HML Development

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2013


פרויקט Cassinelli Square בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומכירת מרכז מסחרי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
25.11%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
GDA Real Estate S

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Cincinnati

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2016


פרויקט Washington Corridor בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
18 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
04/2014


פרויקט Washington Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
16 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Deepdale Group

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Caroline Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
15 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2014


פרויקט 75th Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
22 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Omek Capital

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2015


פרויקט Clarck & McGowen בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2014


פרויקט Eglinton בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של בניין למגורים

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Precise Capital M

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
קנדה
Toronto

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2013


פרויקט Brooklyn 5 בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
24.4%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Brodmore & Beechw

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
04/2013


פרויקט Huntsville בשיווק קרן הגשמה

בניית מעונות סטודנטים

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
21.38%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Guefen Developmen

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Huntsville

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2018


פרויקט Woodland Lakes בשיווק קרן הגשמה

בניית מרכז בילוי ופנאי משולב משרדים

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.2%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Marcel Group

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Conroe

תאריך התחלה
תאריך סיום
10/2017


פרויקט Morningside Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
27 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Manor Development

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Prospect Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
22 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Manor Development

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Garden Oaks בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
18 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Ditmas Park בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
TK Construction L

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Park Slope בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
American Developm

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Lenox Road בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
16 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Cheskel Strulowit

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
03/2015


פרויקט 174 West Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Thomas Liberman

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2013


פרויקט De Kalb בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
MZMRS Corp

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2013


פרויקט Dunwoody בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Crown Holdings

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2013


פרויקט Chautauqua בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
22 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
לא פורסם


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Ohad Vilcovsky

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Los Angeles

תאריך התחלה
תאריך סיום
05/2016