ביצועי השקעות
באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

השקעה בפרויקט Rosecrest בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

22.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

הייד קאפיטל

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Memphis

08/2016


השקעה בפרויקט Brooklyn 8 בשיווק הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

20 חודשים

26.1%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

HML Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

12/2013


השקעה בפרויקט Cassinelli Square בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומכירת מרכז מסחרי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

25.11%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

GDA Real Estate Services

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Cincinnati

12/2016


השקעה בפרויקט Washington Corridor בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

18 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

04/2014


השקעה בפרויקט Washington Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

16 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Deepdale Group

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015


השקעה בפרויקט Caroline Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

15 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

09/2014


השקעה בפרויקט 75th Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

22 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Omek Capital

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

08/2015


השקעה בפרויקט Clarck & McGowen בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

08/2014


השקעה בפרויקט Eglinton בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של בניין למגורים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Precise Capital Management

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

קנדה

Toronto

08/2013


השקעה בפרויקט Beacon & Applewood בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Besyata

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

07/2012


השקעה בפרויקט Brooklyn 5 בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים

24.4%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Brodmore & Beechwood

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

04/2013


השקעה בפרויקט Huntsville בשיווק קרן הגשמה

בניית מעונות סטודנטים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

21.38%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Guefen Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Huntsville

08/2018


השקעה בפרויקט Woodland Lakes בשיווק קרן הגשמה

בניית מרכז בילוי ופנאי משולב משרדים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

22.2%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Marcel Group

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Conroe

10/2017


השקעה בפרויקט Morningside Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

27 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Manor Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2014


השקעה בפרויקט Prospect Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

22 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Manor Development

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015


השקעה בפרויקט Garden Oaks בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

18 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

R.Z. ENTERPRIZES

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Houston

06/2014


השקעה בפרויקט Ditmas Park בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

TK Construction LLC

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015


השקעה בפרויקט Park Slope בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

American Development Group

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2015


השקעה בפרויקט Lenox Road בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

16 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Cheskel Strulowitz

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

03/2015


השקעה בפרויקט 174 West Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Thomas Liberman

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

08/2013


השקעה בפרויקט De Kalb בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

30 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

MZMRS Corp

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

New York

06/2013


השקעה בפרויקט Dunwoody בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

24 חודשים


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Crown Holdings

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

06/2013


השקעה בפרויקט Chautauqua בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

22 חודשים

לא פורסם


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Ohad Vilcovsky

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Los Angeles

05/2016


ביצועי השקעות
באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

פרויקט Rosecrest בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
הייד קאפיטל

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Memphis

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2016


פרויקט Brooklyn 8 בשיווק הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
20 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
26.1%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
HML Development

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2013


פרויקט Cassinelli Square בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומכירת מרכז מסחרי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
25.11%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
GDA Real Estate S

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Cincinnati

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2016


פרויקט Washington Corridor בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
18 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
04/2014


פרויקט Washington Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
16 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Deepdale Group

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Caroline Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
15 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2014


פרויקט 75th Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
22 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Omek Capital

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2015


פרויקט Clarck & McGowen בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2014


פרויקט Eglinton בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של בניין למגורים

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Precise Capital M

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
קנדה
Toronto

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2013


פרויקט Beacon & Applewood בשיווק קרן הגשמה

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Besyata

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
07/2012


פרויקט Brooklyn 5 בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
24.4%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Brodmore & Beechw

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
04/2013


פרויקט Huntsville בשיווק קרן הגשמה

בניית מעונות סטודנטים

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
21.38%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Guefen Developmen

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Huntsville

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2018


פרויקט Woodland Lakes בשיווק קרן הגשמה

בניית מרכז בילוי ופנאי משולב משרדים

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.2%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Marcel Group

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Conroe

תאריך התחלה
תאריך סיום
10/2017


פרויקט Morningside Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
27 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Manor Development

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Prospect Heights בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
22 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Manor Development

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Garden Oaks בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
18 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
R.Z. ENTERPRIZES

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Houston

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Ditmas Park בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
TK Construction L

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Park Slope בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
American Developm

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2015


פרויקט Lenox Road בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
16 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Cheskel Strulowit

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
03/2015


פרויקט 174 West Street בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Thomas Liberman

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
08/2013


פרויקט De Kalb בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרש ובניית בניין

משך צפוי
משך בפועל
30 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
MZMRS Corp

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
New York

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2013


פרויקט Dunwoody בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
24 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Crown Holdings

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2013


פרויקט Chautauqua בשיווק קרן הגשמה

רכישת מגרשים ובניית בתים

משך צפוי
משך בפועל
22 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
לא פורסם


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Ohad Vilcovsky

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Los Angeles

תאריך התחלה
תאריך סיום
05/2016ביקורות משקיעים


ביקורות וכתבות במדיה

תגובת קרן הגשמה לביקורות במדיה:
התגובה נכתבה כחלק ממכתב למשקיעי קרן הגשמה

... ובנימה אישית יותר - לאחרונה פורסמו כמה כתבות בעיתונות הכלכלית, המציגות תמונה מגמתית וחד-צדדית, ביחס לנתונים שפרסמה הגשמה, והדגישו עיכובים שנגרמו בפרויקטים שונים. אני מבקש לנצל במה זו ולהתייחס לדברים:

בנוגע לנתוני הביצוע של הגשמה: אלה נמצאים בפירוט רב בתשקיף האחרון שפרסמנו (לצפייה בתשקיף). הנתונים כוללים ממוצעי תשואה כלליים, פילוח תשואה לתקופות שונות ואף סטייה מצפי התשואה. יש בהם כדי להציג תמונה נאמנה ומרשימה לכל הדעות של פעילותנו בשנים האחרונות.

האם יש פרויקטים שמתעכבים? האם קיימת סטייה מתחזית התשואה? ודאי. הגשמה מנהלת מאות השקעות באזורים שונים ברחבי העולם, וכמו כל משקיע אחר חשופה למשתנים חיצוניים שאין לה שליטה עליהם. זהו חלק מהסיכון בהשקעה ריאלית בנדל"ן. שינוי דרמטי במס הרכישה בלונדון, הברקזיט או עיכוב אקוטי במשך הזמן להוצאת היתרים בניו יורק - הם רק חלק מהדוגמאות שהשפיעו על פרויקטים שבהם השקענו בשנים האחרונות.

עיכוב אינו הפסד. במצב של עיכוב, קיימת סבירות גבוהה שהתשואה תרד, כיוון שהרווח מתחלק על תקופה ארוכה יותר. קיימות הרבה דוגמאות של פרויקטים שבהם הרווח הכולל תאם את התוכנית העסקית, אולם התשואה ירדה משמעותית כתוצאה מהתמשכות הפרויקט.

אנחנו לומדים את השוק ומנתחים אותו על בסיס יומיומי, ועורכים התאמות למדיניות ההשקעה שלנו לפי השינויים בשווקים והתחזיות המקצועיות. כך, בשנים האחרונות הנהגנו מדיניות של השקעה רק בפרויקטים בעלי היתר בנייה או כאלה שמצויים בשלבים סופיים של קבלת היתר. דוגמה נוספת לקוחה משוק הדיור בלונדון, שם עברנו להשקיע בדירות שמחירי היעד שלהם נמוכים יחסית, היות ששוק זה פעיל ויציב.

לראיה, התשואה הממוצעת בפועל בגין השקעות שהחלו ב-1.1.2016 והושלמו עד 30.9.2018, עומדת על 17.1% לשנה (18 השקעות סה"כ); והתשואה הממוצעת בפועל בגין השקעות שהחלו ב-1.1.2015 והושלמו עד 30.9.2018 היא 15.2% לשנה (44 השקעות סה"כ).

חשוב לי להדגיש, כי כל השקעה של הגשמה עוברת את הבדיקות הקפדניות ביותר, החל בבחינה מעמיקה של היזם והפרויקטים שהוא ביצע עד כה, דרך התוכנית העסקית והשוואת מחירים באזור וכלה בניהול ובקרה דקדקניים של העסקה עצמה. חשוב לזכור, שכאשר חברה מנהלת למעלה מ-300 השקעות, לעולם יהיו השקעות פחות מוצלחות מהאחרות. הפיקוח והבקרה על ההשקעות ה"רצות" נערך באמצעות סניפים בלונדון ובניו יורק, שבהם עובדים שתפקידם לבקר בנכסים באופן שוטף ולהיות בקשר רציף עם יזמי הפרויקט. בנוסף לכך, עובדי הגשמה בישראל נוהגים לנסוע לפרויקטים ולוודא שהכל מתנהל כשורה ובהתאם לתוכנית העסקית.

ערכי הגשמה עומדים תמיד לנגד עיניי - אמינות, מקצוענות, מצוינות, שקיפות ומעל לכל - הצבת המשקיע במרכז. אנו עושים מאמצים כדי להשיב לכל משקיע ולכל פנייה בתשומת הלב המרבית, ומנסים לעשות הכל על מנת להיות קשובים ושירותיים כל העת. אנו בוחנים את עצמנו תדיר ומשפרים את תהליכי העבודה ואת מערכות המחשוב התומכות. לאחרונה התחלנו לערוך וובינרים (מפגשי משקיעים אינטרנטיים), שבהם דיברתי עם משקיעים במטרה לתת תמונת מצב מלאה ממקור ראשון בהשקעות מסוימות, ועל מנת לשתף אתכם באופן שבו הגשמה פועלת מאחורי הקלעים לשמירה על כספי המשקיעים. בכוונתנו להרחיב פעילות זו ופעילויות נוספות, ואנו מתחייבים להוסיף לפעול לשיפור השירות, הן בתקשורת ישירה והן באמצעי המדיה הדיגיטליים.

מעל 30 אלף משקיעים רשומים וכ-6,000 משקיעים בפועל שהשקיעו ב-3 השקעות ויותר, הם קהל לקוחות שמחייב אותנו לשמירה על מצוינות בשירות. אני ער לכך שלעתים קיימות תלונות על זמינות השירות, וכפי שציינתי אנו פועלים במרץ לשיפור השירות והנגישות שלנו. בנוסף לכך, בתוכניות העבודה לשנה הקרובה, הציבה הנהלת הגשמה את נושא השירות ללקוחות כפרויקט מוביל ומרכזי בחברה.

בהקשר זה, אני שמח לעדכן כי אנחנו בפתח עידן חדש של קידום מערכות המחשוב שלנו והתאמתן לצורכי המשקיעים. בזמן הקרוב נשלים פרויקט מחשוב שעליו שוקד צוות רחב כבר מעל שנה, ואני משוכנע שכל משקיע שלנו יחוש בהבדל וייהנה ממידע מפורט ועדכני באתר ובפורטל האישי.

מאחל לכולנו שנה אזרחית פורייה ומוצלחת.
שלכם בנאמנות,
חנן שמש, יו"ר
שותף ומייסד קרן הגשמה


אודות

קרן הגשמה בע"מ היא קרן השקעות פרטית העוסקת בגיוס משקיעים לקרנות נדל"ן פרטיות ותחומי השקעה שונים.
הגשמה הוקמה בשנת 2009 על ידי אבי כץ (מייסד קופיקס), עו"ד חנן שמש, גיל אונגר, רו"ח הדסה רוזנברג, ואמיר ברמלי (מייסד קרן קלע).
הגשמה אינה יזמית של פרויקטים ואינה קבלנית מבצעת, אלא פועלת לאיתור השקעות בארץ ובעולם ויצירת חיבורים בין משקיעים לבין הזדמנויות השקעה.

תשקיפים
ניתן להסיק מתשקיף פרויקט מנהטן של קרן הגשמה כי:
  • נכון ליום 30 ביוני 2018 הגשמה מנהלת ו/או ניהלה מעל 300 השקעות ומתוכם 204 פרויקטים היו אמורים להסתיים.
  • בפועל 135 פרויקטים הסתיימו. 69 פרויקטים לא הסתיימו. כלומר 33% מסך הפרויקטים שאמורים היו להסתיים, לא הסתיימו.
  • התשואה הממוצעת של 135 הפרויקטים שהסתיימו הינה 13% לשנה (לפני מס).
  • התשואה הצפויה ל-69 פרויקטים שלא הסתיימו לא פורסמה, על כן לא ידוע כיצד ביצועיהם משפיעים על התשואה הממוצעת.
  • העיכוב הממוצע של 69 פרויקטים שלא הסתיימו הינו למעלה משנה וחצי (כ-19 חודשים).