ביצועי השקעות
באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

השקעה בפרויקט Radco-Oklahoma בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Oklahoma

12/2014


השקעה בפרויקט Ashford Belmar בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

27.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Denver

06/2014


השקעה בפרויקט Season XIII בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

09/2013


השקעה בפרויקט Ashford East Village בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

20.8%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

12/2014


ביצועי השקעות
באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

פרויקט Radco-Oklahoma בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Oklahoma

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2014


פרויקט Ashford Belmar בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
27.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Denver

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Season XIII בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2013


פרויקט Ashford East Village בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
20.8%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2014אודות

קבוצת ראדקו נוסדה בשנת 1994 על ידי נורמן ראדו.
ראדקו מנהלת ו/או ניהלה למעלה מ100 פרויקטים בתחום של רכישה, ניהול, שיפוץ ושיקום נדל"ן מסחרי.
הקבוצה פעילה בתחומי המלונאות, מגורים למכירה ומגורים להשכרה. משנת 2011 מתמחה החברה במתחמי מגורים (מולטי פמילי).