ביצועי השקעות
באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

השקעה בפרויקט Radco-Oklahoma בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Oklahoma

12/2014


השקעה בפרויקט Collier Ridge בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

21.93%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

01/2017


השקעה בפרויקט Corners בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

18.56%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

09/2016


השקעה בפרויקט Ashford Belmar בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

36 חודשים

27.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Denver

06/2014


השקעה בפרויקט Season XIII בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

09/2013


השקעה בפרויקט Ashford East Village בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

20.8%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

Radco

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

12/2014


השקעה בפרויקט The Springs בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

19.33%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

הסתיימה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

04/2015


השקעה בפרויקט Capella בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך השקעה צפוי
משך השקעה בפועל
IRR צפוי
IRR בפועל

60 חודשים

18.78%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה

מרווין בנקס ריאליטי

פעילה

מדינה
אזור
תאריך התחלה
תאריך סיום

ארה"ב

Atlanta

07/2016


ביצועי השקעות
באם זיהיתם נתון שגוי או אתם מעוניינים לעזור לנו ולשתף נתונים אנאצרו עימנו קשר

פרויקט Radco-Oklahoma בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Oklahoma

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2014


פרויקט Collier Ridge בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
21.93%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
01/2017


פרויקט Corners בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
18.56%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2016


פרויקט Ashford Belmar בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
36 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
27.0%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Denver

תאריך התחלה
תאריך סיום
06/2014


פרויקט Season XIII בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
22.7%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
09/2013


פרויקט Ashford East Village בשיווק Sage Equities , Radco

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
20.8%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
Radco

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
12/2014


פרויקט The Springs בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
19.33%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
הסתיימה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
04/2015


פרויקט Capella בשיווק Sage Equities

רכישה, השבחה ומימוש של נכס מולטיפמילי

משך צפוי
משך בפועל
60 חודשים

IRR צפוי
IRR בפועל
18.78%


הקבלן המבצע
מכפיל ההשקעה
מרווין בנקס ריאליטי

דירוג משקיעים
סטאטוס השקעה
פעילה

מדינה
אזור
ארה"ב
Atlanta

תאריך התחלה
תאריך סיום
07/2016ביקורות משקיעים


אודות

סייג' אקוויטיס הוקמה בשנת 2002 על ידי עוזי זיו.
סייג' מתמחה בהשקעות נדל"ן בארה"ב וקנדה ופועלת באמצעות חברות בנות, מיזמים משותפים עם שותפים מקומיים ושותפות של שותפויות.
סייג' מנהלת ו/או ניהלה נכסי נדל"ן מסחרי בתחומים של מולטי פמילי, משרדים, קמעונאות, בתי אבות, מבני תעשייה ובניה.