i_Nav_Tips

נושא: הפקדת צ'קים מט"ח
את החשבון בבנק הפועלים אני מחזיק כיוון שהחזרי מס מארה"ב למי שאין לו חשבון אמריקאי מתקבלים בצ'קים. עד לפני שנתיים, זו לא הייתה בעיה. כיום הבנקים היחידים בישראל שמכבדים צ'קים מסוג מט"ח הם בנק הפועלים ובנק לאומי.
נושא: עמלות מט"ח - בנק הדואר
את החשבון בבנק הדואר אני מחזיק כיוון שאין עמלה על העברת מט"ח נכנסת, שזה חיסכון משמעותי למי שמקבל הפקדות חודשיות \ רבעוניות (בבנק הפועלים העמלה היא 30 דולר או 170 דולר, תלוי בסכום ההעברה).
פירוט עמלות עבור חשבון מט"ח בבנק הדואר:
 • אין עמלה חודשית על החזקת חשבון מט"ח
 • אין עמלה על העברה נכנסת למט"ח
 • עמלת משיכה 22 ש"ח על כל 10000 ש"ח
 • אין עמלה על העברה נכנסת למט"ח
 • עמלת משיכה 35 דולר על כל 5000 דולר
 • אין עמלה על המרת מטבעות (אבל יש פער די גדול בין שער הקניה לשער מכירה)
 • העברה יוצאת עמלת מינימום 25$ מקסימום 100$
 • לא ניתן להעביר מט"ח לחשבונות בישראל
נושא: עמלות מט"ח - Clearshift
אני עשיתי העברה בClearshift. מעבירים להם ש"ח והם קונים דולרים ועושים את ההעברה. הם גובים עמלה אחידה של 0.5% מסכום הדולרים שקונים.
מחיר הקניה + ההעברה (לא כולל העמלה של 0.5%):
סכום השקעה דולרי * השער הרציף (המופיע באתר Clearshift או באתר כלכלי כגון גלובס) * 1.02 (2% תוספת לכיסוי תנודת שער).
נושא: טופס סמ 114 - מהות התשלום
אני רשמתי בסעיף מהות התשלום כי מהות התשלום היא מניות בשותפות נדל"ן. לא הייתה לי בעיה והטופס אושר.
נושא: העברות דולריות לחו"ל ללא ניכוי מס
הבנקים מבצעים ניכוי מס במקור בשיעור של 25% עבור העברות דולריות לחו"ל. כדי להימנע מביצוע המס, יש להגיש לבנק טופס סמ 114 (הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס) חתום ע"י מס הכנסה.
אולם, אם מגישים את הטפסים בדלפק של מס הכנסה, לוקח לפעמים שלושה חודשים עד שמקבלים בדואר את הטופס החתום.
כדי להימנע מהמתנה זו, אשר עלולה לגרום לפספוס ההשקעה, אפשר לברר אצל פקיד השומה המקומי מי אחראי על הניכויים ולהביא לו ישירות את הטפסים לחתימה ולבקש את החתימה במקום.
נושא: עמלות מט"ח - בנק יהב
אני מחזיק חשבון בבנק יהב. פירוט עמלות מט"ח:
 • העברה נכנסת \ יוצאת לחו"ל: עמלה של 0.175. עמלת מינימום - 20 דולר עמלת מקסימום - 100 דולר.
 • העברה נכנסת \ יוצאת בארץ: עמלה של 0.125. עמלת מינימום - 5.5 דולר עמלת מקסימום - 58 דולר.
 • עמלת המרה: 0.12. עמלת מינימום 5$.
 • עמלת כתב בארץ 2.5$
נושא: עמלות מט"ח - בנק הפועלים
פירוט עמלות עבור חשבון מט"ח בבנק הפועלים:
 • עמלה חודשית 6.5 ש"ח. מי שמעביר משכורת לחשבון, פטור מעמלה זו.
 • עמלה על הפקדת צ'ק מט"ח - 3 דולר.
 • העמלה על העברה נכנסת למט"ח היא 30 דולר עבור סכום נמוך מ-15,789 דולר. העמלה היא 170 דולר עבור ההעברה מעל 15,789 דולר.
 • העמלה על העברה יוצאת למט"ח היא 30 דולר עבור סכום נמוך מ-15,789 דולר. העמלה היא 170 דולר עבור ההעברה מעל 15,789 דולר.
נושא: עמלות מט"ח - COVERCY
לא ניסיתי, אבל יש בפורומים של הסולידית דיון על COVERCY